If you do what you always did, you will get what you always got

LEAPP Company verbetert de performance van organisaties door de effectiviteit van de medewerkers te vergroten. Wij zijn een organisatieadviesbureau dat de verbinding brengt tussen de gestelde organisatie doelen en medewerkers. Fundamenteel is het juiste leiderschap dat medewerkers ontwikkeld en de algehele prestaties verbetert.

Het antwoord is niet “en vanaf vandaag gaan we het anders doen!”, maar een totale organisatie alignment. Door enerzijds met de decision makers de randvoorwaarden op het gebied van verbetersystemen, structuur en cultuur te faciliteren en anderzijds samen met de medewerkers de benodigde prestatie- en gedragsontwikkeling te realiseren, worden de prestatie- en gedragsvariabelen beïnvloedbaar.