Onze klanten ambiëren…

Maximaal resultaat benutten

De hoogste meerwaarde creëren door vanuit de kernactiviteit van de organisatie een ambitie te definiëren die de ultieme marktbehoefte realiseert.

 

Business Performance

Focus op organisatie prestatie

Een doelgericht management dat de hoogste ambitie realiseert, de ambitie die vanuit de drijfveer wordt ontwikkeld en geborgd.

 

Management Performance

Slimme, snelle, soepele processen

Door zo efficiënt en effectief mogelijk te werken tussen productie, logistiek en ondersteunende  afdelingen ontstaan excellente processen.

 

Operational Performance

Excellente medewerkers

Een duurzame organisatie met medewerkers die de juiste competenties & vaardigheden bezitten en prestatiegericht gedrag nastreven.

 

People Performance

De hulpvragen van onze klanten worden binnen een aantal expertisegebieden ingevuld waarin drie basisprincipes

Leadership :: People :: Performance

de verbindende factor zijn.

CHANGE

We cannot control the wind, but we can adjust the sails

Vragen die wij binnen deze expertise van klanten krijgen:

 • Hoe kan ik met mijn product marktcombinatie binnen een complexe besluitvormingsomgeving een doorbraak realiseren?

 • Hoe ontwikkel ik een strategische agenda waarin het commerciële team focus heeft op de marktbehoefte en de vertaalslag maakt naar de interne organisatie?

 • Wij zijn ambitieus maar hoe zorg ik voor aansluiting tussen de commerciële,- en interne organisatie?

Waar staat uw organisatie met het realiseren van uw ambitie?

Vragen die wij binnen deze expertise van klanten krijgen:

 • Hoe voorkom ik door management focus per afdeling een eilandstructuur ?

 • Hoe ontwikkel ik een managementteam dat gezamenlijk resultaatgericht opereert en zicht aan de gemaakte afspraken committeert ?

 • Wij zijn slagvaardig maar richten wij onze energie op de juiste pijnpunten van de organisatie?

Hoe houdt uw management focus op organisatie prestatie?

Vragen die wij binnen deze expertise van klanten krijgen:

 • Hoe richt ik mijn interne operationele organisatie zodanig in dat iedereen de juiste management thema’s realiseert ?

 • Hoe benut ik kapitaalintensieve machines optimaal en sluit ik de materiaalbehoefte daarop aan?

 • Wij willen korte levertijden naar onze klanten, hoe reduceer ik het onderhanden werk en realiseer ik flow in de organisatie?

Waar staat uw organisatie met processen die Operational Performance realiseren?

Vragen die wij binnen deze expertise van klanten krijgen:

 • Hoe zorg ik dat mijn medewerkers constructief omgaan met verschillend gedrag onderling en binnen teams?

 • Hoe zet ik gedrag om in een continu verbeterproces?

 • Wij hebben al een verbeterprogramma doorlopen maar hoe voorkom ik dat de organisatie terugvalt in oude patronen?

Hoe onderscheidend zijn uw medewerkers met prestatiegericht gedrag?