LEAPP company heeft een aantal trainingen en games ontwikkeld, welke o.a. voor bewustwording,  kennisoverdracht en het creëren van draagvlak worden ingezet. Om de vertaalslag naar de praktijk zo klein mogelijk te laten zijn en de juiste accenten te leggen, worden de incompany trainingen vaak klantspecifiek gemaakt. Op deze wijze kunnen  uw medewerkers optimaal ingezet en betrokken worden bij het verbetertraject.

Ervaring delen is kennis vermenigvuldigen

De LEAPP community is een onderdeel van LEAPP company. In deze setting kunnen organisaties en individuen van elkaar leren en kennis uitwisselen. Kernpunt hierin is dat zij dezelfde gedachte en basisprincipes delen om maximaal resultaat te bereiken. Actuele thema’s een ontspannen sfeer en netwerken zijn de ingrediënten van deze bijeenkomsten.

check out more