Business Model Performance®

Het Business Model Performance® is een “one pager” om vanuit de ambitie van de organisatie de strategie te bepalen voor de (interne)processen en het beoogde resultaat in relatie met de marktbehoefte.

Het inrichten van het Business Model Performance® geeft inzicht, structuur en beoogd resultaat weer. In het Business Model Performance® wordt vanuit de drijfveer van de organisatie, met daarin de kernactiviteit, ambitie en de marktbehoefte een strategisch plan opgezet. Door in de resultaat,- en proceszijde helder en scherp te formuleren wat het onderscheidend vermogen van de organisatie is en in welke mate dat aansluit bij de marktbehoefte, wordt maximaal resultaat benut.